Mitä kaavaluonnos sisältää?

Kaavaluonnoksessa satama-alue on osittain muutettu liikerakennuskortteleiksi, joihin sijoittuisi Kantasatamaan suunniteltu ajanvietekeskus. Siihen tulee merkkituotteiden outlet-myymälöiden keskittymä, ravintoloita ja hotelleja.

Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta myös meri- ja maakuntamuseon laajentamista, asuinkerrostaloja sekä vierasvenesatamaa ja pysäköintilaitoksia varten. Satamakäyttökin säilyy Kantasataman tärkeänä osana. Ajanvietekeskus ulottuisi Merikeskus Vellamon viereltä Itälaiturille saakka kattaen myös sataman kaupungin puoleiset tausta-alueet.

Uusi Kantasatama yhdistyy entistä kiinteämmin kaupunkikeskustaan. Suunnitelman tärkeä osa on rantapromenadi.  Suuri osa aiemmin suljetusta satama-alueesta avautuu kaupunkilaisille, ja Meripäivätkin voidaan edelleen järjestää Kantasatamassa.

Alue tarjoaa mahdollisuudet joukkoliikenteen kehittämiseen – jo nyt sekä lähijunan seisake että paikallisbussien taukopaikka sijaitsevat aivan alueen vieressä. Kaavaluonnoksessa parannetaan myös sataman ja Kotkamillsin liikenneyhteyksiä ja alueiden yleistä logistiikkaa.

Ympäristöasiat otetaan Kantasataman kehittämisessä huolellisesti huomioon. Ympäristöohjelman keskeinen työkalu on eurooppalainen kestävän aluesuunnittelun BREEAM Communities -sertifikaatti, joka arvioi erityisesti suurten aluekokonaisuuksien vaikutukset ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan. Puuarkkitehtuuri saa näkyvän osan.