Kantasataman alueen kehittäminen

Miellyttää minua

Toteuttamiskelpoinen

Virkistää taloutta

Kotkan Kantasatamaan on suunnitteilla koko perheen ajanvietekeskus. Useita vaiheita käsittävä hanke yhdistää ostosmahdollisuudet, uudet hotellit, monipuolisen ravintolatarjonnan, kulttuurin, viihteen ja matkailun, mahdollisesti myös asumisen, kaikki sataman historiaa ja perinteitä kunnioittaen. Lähtökohtana alueen suunnittelussa on laadukas ja ekotehokas rakentaminen.
Kantasataman uudistamishankkeesta vastaa kansainvälinen kiinteistö- ja aluekehityksen asiantuntijayritys GVA Sawyer. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2016, ja ensimmäisen vaiheen, laajamittaisen ja uudenlaisen outlet-keskuksen, arvioidaan valmistuvan viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä. Katso http://kotkaoldport.com

Voit myös vastata Kantasataman kehittämiseen liittyvään kyselyyn http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1322243&chk=C83JRC4H

Kantasataman asemakaavaehdotus, joka on laadittu Kantasataman yleissuunnitelman pohjalta, esiteltiin 19.2.2015 kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joka hyväksyi sen nähtäville.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 23.2 - 25.3.2015 kaupungin verkkosivuilla ja kaupunginvaltuusto  hyväksyi kaavan kesällä 2015.
 
Kaupunkilaiset
osana suunnittelua

Kaavaehdotusta edeltävässä luonnosvaiheessa kaupunkilaiset ovat osallistuneet suunnitteluun suunnittelutyöpajojen kautta. Kaupunkisuunnittelun järjestämissä työpajoissa mietittiin ryhmissä rakentamista, asumista, ekologisia ratkaisuja, alueen identiteettiä, palveluita, liikkumista ym.
Kaikkiaan suunnittelutyöpajoissa oli 200 innokasta osallistujaa: kaupunkilaisia, opiskelijoita, asiantuntijoita ja yrittäjiä.

Suunnittelutyöpajoissa keskusteltiin erityisesti alueen merellisyydestä, puurakentamisesta ja sen historian luomasta identiteetistä. Myös ideoita esitettiin runsaasti. Toivottiin mm. lasten sisäleikkipaikkoja, luistelukenttää, pop-up-alueita, liikuntapaikkoja ja erityisesti paikkoja oleskelulle.

Kaavassa yhdistyvät monet tavoitteet

Kantasataman alueen ydin on designer outlet -keskus sekä sen yhteydessä oleva viihtyisä rantapromenadi. Kaavaehdotuksessa on osoitettu rakennusoikeutta paitsi viihde- ja liiketiloille, myös Merikeskus Vellamon laajentamista, hotelleja, asuinkerrostaloja sekä vierasvenesatamaa ja pysäköintilaitoksia varten. Satamakäyttö säilyy Kantasataman tärkeänä osana.

Kaupunkitilojen ja -toimintojen lisäksi kaavaehdotus tarjoaa ratkaisut liikkumiselle. Katuverkon ja sataman ja Kotkamillsin parannettujen liikenneyhteyksien lisäksi on luotu puitteet kevyen liikenteen yhteyksille sekä joukkoliikenteen kehittämiselle.

Ympäristöasioihin on kiinnitetty huomiota, ja kaavaehdotuksen tueksi laaditun ympäristöohjelman keskeinen työkalu on eurooppalainen kestävän aluesuunnittelun BREEAM Communities -sertifikaatti, joka arvioi erityisesti suurten aluekokonaisuuksien vaikutukset ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan.

Katso tästä Kantasatamahankkeen havainnevideo

Kotkan kaupunki vastaa Kantasataman alueen kaavoituksesta

Aivan kaupungin keskustassa sijaitsevan alueen kehittäminen edellyttää muutoksia asemakaavaan. Asia etenee seuraavasti:

  • Kaavaluonnos esiteltiin 2.12.2014 kaupunginvaltuustolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja median edustajille.
  • Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavaluonnosta 9.12.2014.
  • Luonnos oli nähtävillä 15.12.2014–20.1.2015 Kotkan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kotka.fi/kaavoitus ja kaupungintalolla kaavoituksen tiloissa, Kustaankatu 2, 4. kerros.
  • Tammikuussa 2015 järjestettiin kaupunkilaisille ja muille kiinnostuneille vuorovaikutustilaisuuksia. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin Merikeskus Vellamossa torstaina 8. tammikuuta 2015.
  • Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli ja hyväksyi asemakaavaehdotuksen 19. helmikuuta 2015.
  • Ehdotus oli nähtävillä 23.2.-25.3.2015 kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kotka.fi/kaavoitus ja kaupungintalolla kaavoituksen tiloissa.
  • Kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyivät kaavan kesällä 2015.
  • Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennusluvan hakeminen on mahdollista asemakaavan saatua lainvoiman.

Erilaisista vaikutusmahdollisuuksista tulee vielä jatkossa lisää tietoa.

http://www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_kaavoitus_ja_tontit/kaavoitus/asemakaavat

 

 

 

 

Discussion

rkorpipaa_41

Erinomainen hanke ja toivon sille vahvaa myötätuulta. Toki huolta herättää se, että Kotka liikehuoneistoista nyt niin suuri osa on keskustassa tyhjillään. Kokonaisuuden tulee olla todella kiinnostava ja sinne tulee saada todella vetovoimaisia kauppiaita, jotta myös kotimaiset asiakkaat myös kauempaa hakeutuvat ostoksille ja päivää viettämään. Suuri puute Kotkassa on ravintolapalvelujen vähäisyys: olisi todella erinomaista, jos paikkakunnalle saataisiin syntymään virkeä ja persoonallinen meriravintoloiden keskittymä, nyt tarjonta on suoraansanoen kurja. Kantasatama-alue ei toimi myöskään ilman ravintola- ja kahvilapalveluja, mieluiten persoonallisia sellaisia. Kannattaa pitää alueen omaleimaisuus mukana vahvasti kaikessa suunnittelussa, muuten ostoskeskus on vain yksi muiden joukossa.

15.12.2014
Ma, 12/15/2014 - 17:07

eero.laakkonen

Kantasataman rakentaminen on hieno mahdollisuus Kotkalle. Tämän myötä koko Kotkansaaren houkuttelevuus asuin-, ostos- ja työpaikka-alueena vahvistuu. Mielestäni nykyisessä suunnitelmassa olisi kuitenkin paljon parantamisen varaa.

Kantasataman alueen tulee tukeutua nykyiseen keskustaan ja nykyisen keskustan uuteen laajennukseensa Kantasatamaan. Kantasataman alueesta ei saa syntyä uutta erillistä lähiötä.

En ole täysin vakuuttunut kannattaako asuin- ja liikerakentaminen eriyttää täysin toisistaan, mutta en nyt keskity kritisoimaan sitä, vaan annan muutaman muun kehitysehdotuksen.

Suunnitelmassa Kantasataman alueelle on kaavailtu lähiömäisiä irrallaan seisovia pistetaloja ja mutkittelevia teitä. Näkisin mieluummin Kotkansaareen ruutukaavan ja umpikortteleiden jatkuvan Kantasataman alueelle ainakin asuinkortteleiden osalta. Kotkansaaren muiden katujen kanssa linjassa olevat suorat kadut tekisivät alueesta selkeämmän. Mitkään maastonmuodot eivät puolusta mutkittelevia katuja.

Nykyisessä suunnitelmassa talojen välissä on pieniä viheralueita, jotka päätyvät ehkä taloyhtiön asukkaiden virkistyskäyttöön. Kaikkia kaupunkilaisia palvelisi paremmin, jos sama kerrosneliömäärä olisi umpikorttelissa ja kortteleiden väliin voisi perustaa jonkin oikean puiston. Nykyinen suunnitelmassa oleva puisto on varsin pieni. Kotkansaari on muuten vehreä ja alueella on useita kaupunkipuistoja, joten Kantasatamaankin sellainen sopisi, koska ihan vieressä ei puistoa ole.

AL-1 alueen pohjoisosassa näyttää siltä kuin alueesta haluttaisiin tehdä Hovinsaaren Valkamakadun kopio, pistetaloja lähellä rantaa puistomaisessa ympäristössä. Valkamakatu on lähiöksi/esikaupungiksi ihan hieno alue, mutta ennemmin pyrkisin rakentamaan talorivejä lähemmäs rantaa rannan suutaisesti ja tavoitella jotain samanlaista perinteistä henkeä kuin Kööpenhaminan Nyhavnissa tai tuoreempana referenssinä vanhalle telakka-alueelle rakennetussa Oslon Aker Bryggessä. Toki nämä pohjoismaisten pääkaupunkien alueet ovat erilaisia mittakaavaltaan, mutta sitä tyyliä lähtisin hakemaan.

Alueelle pitää jättää selkeitä merkkejä siitä, että se on ollut joskus satamaa. Kotkan identiteettiin kuuluu perinteisen satama- ja teollisuuskaupungin leima. Mikäli vanhoja varastorakennuksia voi hyödyntää kaupallisissa tarkoituksissa niin hyvä.

Osa materiaalin kartoista oli niin huonolla resoluutiolla, ettei niitä pystynyt lukemaan. Havainnekuvat on perinteisesti kauniina, tyynenä ja aurinkoisena kesäpäivänä. Talvimaisemaa ei ole valitettavasti esitetty.

16.12.2014
Ti, 12/16/2014 - 09:04

Kari

Minustakin tämä on hyvä hanke. Aluetta mainostetaan koko perheen ajanviettokeskuksena, kauppa- ja viihdekeskuksena ja AHR suunnitelmat ovat hyvät. Mutta en ymmärrä miksi välilaiturille on suunnitteilla 6 kappaletta 8-10 kerroksista kerrostaloa. Miten kerrostalot sopivat tähän ajaviettokeskuksen teemaan? Jos noihin AHR:n alueleikkauksiin lisättäisiin nuo korkeat kerrostalot niin miltä se näyttäisikään, kun kaikki muut alueen rakennuksista ovat max. 3-4 kerroksisia.
Tornatorintien alkupäästä näkee hyvin kuinka korkeat kerrostalot peittävät kaiken näkyvyyden. Ja tuo satama-alueen kahviloiden ja ravintoloiden sijoittuminen altaan reunallehan perustuu juuri tuohon näköalaan. Muussa tapauksessahan ne voitaisiin sijoittaa vaikka Salakuljettajantien varteen. Toiseksi jos olen ymmärtänyt oikein on keskustassa nytkin muutama kerrostalohanke joita ei ole aloitettu koska ei ole kysyntää, niin miksi sitten välilaiturille...?

Mielestäni välilaiturin voisi jättää puisto- ja vapaajanviettopaikaksi, jossa voisi olla esim. kesäteatteri, musiikkikonsertteja...

rkorpipaa mainitsi ettei Kotkassa ole tarpeeksi ravintolapalveluja ja olen aikaisemminkin kuullut samaa. Mielestäni niitä on mutta ihmiset eivät enää käy niissä koska haluavat jotain uutta. Tämä hanke tarjoaisi hyvät mahdollisuudet parantaa ravintolapalvelujen tarjontaa ja tasoa.

22.12.2014
Ma, 12/22/2014 - 14:02

marja.kukkonen_mk

Suunnitelma kehittyy edelleen ja mielipiteet ja ehdotukset ovat tervetulleita. Kiitos hyvistä kommenteista.

Kantasataman liittäminen keskustaan on ehdoton tavoite. Torin ja Kantasataman välisen yhteyden parantaminen ja elävöittäminen on tärkeä osa suunnitelmaa. Ankkuri elävänä työpaikkana toimisi tehokkaana moottorina myös tässä mielessä.

23.12.2014
Ti, 12/23/2014 - 10:37

Viestintä - Kotkan kaupunki

Merikeskus Vellamon auditoriossa järkestetään torstaina 8. tammikuuta klo 17-19.30 yleisötilaisuus, jossa kaikilla halukkailla on mahdollisuus tutustua Kantasataman asemakaavaluonnokseen ja ja ideoida alueen tulevaisuutta.
Tule ja tuo ajatuksesi ja ideasi yhteiseen hankkeeseen!

05.01.2015
Ma, 01/05/2015 - 12:13

capt_52

Kotka tunnetaan kansainvälisesti ja Suomessa satamakaupunkina. Kotkaa markkinoidaan voimallisesti merikaupunkina. Ei seepra raidoistaan mihinkään pääse. Kantasatama kehitettäessä ei tulisi unohtaa tämä tosiasiassa.

Kantasatamaan suunnitellaan viihdekeskusta jonka kantavana voimana on premium outlett kauppakeskus. Laitureille sijoitetaan kerrostaloja ja pari hotellia. Havainne kuvista ja selostuksesta ilmenee, että teknisesti ja logistisesti ehdotus täyttänee kaavoituksen edellyttämät vaatimukset?

Kulttuuriperinnön säilyttäminen on jäänyt unhoon suunnittelussa. Suunnittelijoiden ei kannata aliarvioida turistien tietämystä alueen monipolvisesta kulttuurista ja sen merkityksestä Kotkan kehitykselle ja koko Suomelle. Kotkaa tullaan katsomaan niiden mielikuvien,tarinoiden ja legendojen perusteella, jotka kotkalaiset eri alojen taiteilijat ovat luoneet satamajätkistä, merimiehistä, laivatytöistä, salakuljettajista ja synnistä. Mainonnan hoitaa teatterit, ravintolat, lehdistö, muusikot ja kirjailijat. Kotka voi nousta lentoon vain sen omista vahvuuksista. Kannettu vesi ei kaivossa pysy.

Tulee vierailija Kotkaan sitten meritse tai maitse, niin hänen tulee voida aistia, että nyt hän on satamakaupungissa. Jos fyysinen ympäristö ei tätä kerro on epäonnistuttu. Nyt esillä oleva kaavasuunnitelma ei tätä tee. Kotkan genre tulee ilmetä Kantasataman fyysisessä toteutuksessa. Harmittavaa on se, että Kantasataman ikonia, Ankkuria ei sisällytetä Kantasatama suunnitelmaan. Sinne sijoitetaan toimintoja, jotka eivät kuulu Ankkurin eikä Kantasataman viitekehykseen.

Kantasataman kehittäminen on hyvä asia ja toivon sen menestyvän.

31.01.2015
La, 01/31/2015 - 17:04

kuusela.anu_55

Kantasataman alakerroksien julkisivuissa voisi käyttää graafista betonia tai perforoitua terästä, jolloin vanhan sataman tunnelma ja miljöö säilyisi kuvissa. teräsjulkisivuissa on vielä se hyvä puoli, että niissä on negatiiviefekti, päivällä perforoitu piste on musta, kuten sanomalehtikuvassa ja illalla taustavalaistuna vaalea.

23.02.2015
Ma, 02/23/2015 - 13:10

Viestintä - Kotkan kaupunki

Kantasataman havainnekuvissa on huomioitava se, että kuvissa olevat rakennukset eivät välttämättä ole toteutuessaan juuri tuon näköisiä ja kokoisia vaan esittävät kuvissa pikemminkin paikkaa, johon ne suunnitelmassa sijoittuvat.

23.02.2015
Ma, 02/23/2015 - 13:19

nuori vaikuttaja

On hienoa, että Kotka haluaa kehittää itseään ja löytää uusia tulonlähteitä, mutta takuita siitä, että hanke on onnistuu, ei ole. Jos toivotaan Venäjältä asiakkaita (mikä olisi välttämätöntä), on ajoitus todella surkea. Venäjän ruplan kurssi on niin heikko, ettei sieltä saada Kotkaan asiakkaita tarpeeksi vielä pitkään aikaan. Vaikka onkin laskettu, että lähiseutujen asukkaista tulisi tarpeeksi kävijöitä, eivät pelkät kävijät itsessään riitä. Tarvitaan ostajia. Tämän kaltainen konsepti ei saa tarpeeksi kysyntää Suomessa, varsinkaan Kotkassa.
Kantasatama ei ole ns. kotkalainen vaan tuntuu täysin vieraalta ajatukselta vaikka olemmekin meren äärellä. Nuo outlet myymälät ja hienot hotellit eivät kuulu Kotkan imagoon ja ovat kuin suoraan USA:sta lainattuja eivätkä siksi istu Kotkalaiseen tai Suomalaiseen ympäristöön ja ilmapiiriin.
Kotka kaipaa varmempia tulonlähteitä eikä vain kokeiluja. Vaikka tämän hankkeen myötä saataisiinkin työpaikkoja, ovat ne vain väliaikaisia. Loppujen lopuksi voi olla, että Kantasatama tuottaa enemmän menoeriä kuin toivottuja tuloja. Jos ja kun tämä ei todennäköisesti tule menestymään, Kotkalla on vain lisää kunnossapidettäviä tiloja. Alue on laaja ja näin ollen vaatii yhä enemmän resursseja.
Kantasatamassa on vielä yksi huomattava ongelma. Tämä ongelma alkoi jo Vellamon rakentamisen myötä. Keskusta on nyt siirtymässä yhä kauemmas, mikä taas tekee Pasaatista ja torista pikku hiljaa turhia. Lisäksi Sapokka on kaukana kaikesta. Tämä virhe tehtiin jo rakennettaessa Vellamo kauas keskustasta, mutta täytyykö virhettä toistaa ja pahentaa entisestään? Olisi parempi parantaa ja kehittää palveluja keskustassa ja Sapokassa ja näin panostaa niihin sen sijaan, että ripotellaan palveluja pitkin Kotkansaarta.
Eikö olisi parempi lopettaa koulujen lakkautammiset ja koittaa panostaa kaupunkilaisiin itseensä turistien sijaan?

05.03.2015
To, 03/05/2015 - 12:57

tiina.paavola_61

Kotkan kantasataman suunnitelmissa on kiinnitetty erityistä huomiota kevyenliikenteen väyliin ja turvallisuuteen. Kirkkokatu tulee olemaan merkittävin kevyenliikenteen väylä Kotkan kauppatorin ja kantasataman välillä. Mistä ominaisuuksista syntyy viihtyisä ja kaupallisesti kiinnostava yhteys?

08.10.2015
To, 10/08/2015 - 15:28